Bảng giá tên miền

* Bảng giá tên miền Việt Nam cấp 2

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
.vn 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ

* Bảng giá tên miền Việt Nam cấp 3

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
.biz.vn | .com.vn | .net.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ
.ac.vn | .edu.vn | .gov.vn | .org.vn.health.vn | .info.vn | .int.vn | .pro.vn 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ

* Bảng giá tên miền Quốc tế

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
.biz | .com | .net | .us 244.000 VNĐ
.info | .org 258.000 VNĐ
.co.uk | .eu | .name 265.000 VNĐ
.co.uk | .eu | .name 265.000 VNĐ
.com.co | .in | .mobi | .net.co | .nom.co 452.000 VNĐ
.bz | .me | .tv | .ws 660.000 VNĐ
.co | .cc 700.000 VNĐ
.com.tw | .net.tw | .org.tw | .tw 968.000 VNĐ