Giải pháp hệ thống mạng

     

1. Thiết kế hạ tầng mạng

     Các chuyên gia của của chúng tôi sẽ tham gia cùng với khách hàng vào toàn bộ hoặc một phần của quy trình thiết kế hạ tầng mạng:
     - Thu thập các yêu cầu về kỹ thuật và kinh doanh của khách hàng
     - Khảo sát hệ thống mạng hiện tại của khách hàng
     - Thiết kế tổng thể
     - Thiết kế chi tiết bao gồm:
          + Mô tả luồng dữ liệu
          + Các dịch vụ mạng
          + Thiết kế logic
          + Sơ đồ vật lý
          + Hệ thống định tuyến
          + Kế hoạch cấp phát địa chỉ
          + Cung cấp cho khách hàng các bản thiết kế tổng thể và thiết kế chi tiết
          + Mô tả luồng dữ liệu

2. Triển khai hạ tầng mạng

     Các chuyên gia của chúng tôi sẽ tham gia cùng với khách hàng vào toàn bộ hoặc một phần của quy trình:
     - Lên kế hoạch triển khai
     - Các kế hoạch tích hợp hệ thống mới vào hệ thống cũ
     - Đưa ra các cấu hình mẫu thử nghiệm
     - Thử nghiệm các cấu hình mẫu trên mô hình lab
     - Triển khai hệ thống
     - Nghiệm thu hệ thống

3. Vận hành, quản trị mạng

     - Định kỳ kiểm tra hệ thống của khách hàng..
     - Cùng với khách hàng quản trị vận hành hệ thống
     - Báo cáo hàng tuần, hàng tháng về tình trạng mạng của khách hàng

4. Khắc phục sự cố mạng

     - Cùng với khách hàng khắc phục sự cố onsite.
     - Hướng dẫn khách hàng khắc phục sự cố từ xa
     - Cung cấp các bản báo cáo về sự cố của khách hàng

Lợi ích của khách hàng

* Công ty giải pháp CNTT BeginIT cam kết mang lại các lợi ích sau cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ:
     - Hỗ trợ 24x7.
     - Tránh mua các thiết bị không cần thiết do việc thiết kế sai.
     - Nâng cao sự hiểu biết của khách hàng đối với các công nghệ thông qua việc triển khai hệ thống.
     - Không cần đầu tư nhiều nhân viên.
     - Giúp khách hàng triển khai hệ thống nhanh hơn.
     - Giảm chi phí vận hành và quản trị hệ thống
     - Hệ thống hạ tầng mạng ổn định, được thiết kế tuân thủ chặt chẽ theo các mô hình và quy tình đạt chuẩn quốc tế.
     - Sử dụng các công nghệ luôn cập nhật, giúp khách hàng luôn được tiếp cận với các công nghệ mới nhất.
     - Rút ngắn thời gian khắc phục sự cố bằng việc sử dụng các chuyên gia có hiểu biết sâu sắc hệ thống mạng của khách hàng.