Kiến thức tên miền


Tên miền là gì ?

     - Tên miền là một địa chỉ Website trên Internet giúp mọi người tìm kiếm, ghi nhớ và truy nhập một cách rễ dàng trong xa lộ thông tin rộng lớn. Tên miền đối với Công ty thường là thương hiệu độc quyền trên Internet. Ví dụ như: "yahoo.com" được gọi là tên miền.
     - Tên miền hay còn gọi là Domain là một tên chỉ bao gồm các số (0,1,2,..9) và các ký tự alpha (a,b,c,..) được sử dụng như một định danh máy tính riêng biệt trên Internet. Tên miền cho phép người sử dụng Internet gõ vào một tên như google.com hay yahoo.com,... để định danh thay cho một con số địa chỉ như 12.10.28.80.
     - Mục đích của tên miền là giúp người sử dụng kết nối Internet tìm một địa chỉ Website hay gửi đến một địa chỉ mail với tên thân thiện dễ nhớ,... như yahoo.com mà không cần phải nhớ những con số địa chỉ IP.

Sự khác nhau giữa các tên miền ?

     - Tên miền được chia làm 2 loại : tên miền quốc tế và tên miền quốc gia. Tên miền quốc gia có phần đuôi là ký hiệu của mỗi quốc gia. Ví dụ: com.vn, edu.vn, net.au, org.cn, com.us ...
     - Tên miền quốc tế có phần đuôi là .com, .biz, .net, ... Không có quy định bắt buộc đối với tên miền quốc tế khi sử dụng .com, .net, . org.
     - Thông thường các tên miền .com được dùng cho doanh nghiệp và các tổ chức thương mại. Tên miền .net được dùng cho các công ty cung cấp dịch vụ internet. Tên miền .org được dùng cho cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận.

Đối tượng nào có thể đăng ký tên miền ?

     - Đối với tên miền quốc gia, có quy định riêng đối với từng quốc gia. Đối với tên miền quốc tế thì không có một hạn chế nào về đối tượng đăng ký tên miền.
     - Tất cả cá nhân, tổ chức, không phân biệt thuộc quốc gia nào đều có thể đăng ký một hoặc nhiều tên miền quốc tế.

Ai quản lý các tên miền ?

     - Tên miền quốc tế và tên miền quốc gia cấp 1 do tổ chức Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) quản lý.
     - Tên miền quốc gia cấp thấp hơn do cơ quan quản lý tên miền của từng nước quản lý. Ở Việt Nam, cơ quan quản lý tên miền quốc gia là VNNIC. Khách hàng đăng ký là người có toàn quyền sở hữu tên miền.

Tôi làm gì được trên domain đã đăng ký?

      Đăng ký tên miền tại BeginIT với chi phí rất thấp nhưng vẫn đảm bảo thật đầy đủ các tính năng cơ bản của 1 tên miền như : thay đổi thông tin Whois, được tạo Name server, Lock/Unlock Domain, cấu hình chuyển tiếp email hay domain đến bất kỳ địa chỉ nào khác...

Tôi có thể đăng ký tên gần giống với các site nổi tiếng như : (googlee.com, msnn.com)?

      Điều này có thể làm tăng số lượng truy cập website của bạn. Có thể sẽ có ích cho bạn.

Tôi có thể đổi nhà cung cấp tên miền khác sau khi đã đăng ký ?

      Bạn hoàn toàn có thể chuyển tên miền tới nhà đăng ký khác sau khi đăng ký ít nhất 7 ngày và trước thời gian hết hạn.