Nội dung tóm tắt SEO

Để web có thứ hạng cao trên các cổ máy tìm kiếm như google, yahoo TMAC tóm tắt những việc chính cần phải làm như sau:
1. Quý khách cần quyết định từ khóa (keyword) :mình muốn hướng đến cho website, thông thường từ khóa này là sản phẩm chính của website cần SEO.
  • Ví dụ: Cty kinh doanh chính về camera, thì từ khóa cần SEO là camera; hoặc thiết bị nội thất thì từ khóa có thể là: máy nước nóng, bếp gas. .
2. Khi Thiết kế web, Quý khách lưu ý các thẻ:
  • Thẻ Title (Riêng lẻ cho từng page).
  • Ví dụ: nếu Trang Giới thiệu thì title là “Giới thiệu”; nếu Trang Tuyển dụng thì title là “Tuyển dụng”, Trang “Sản phẩm” thì title nên là Sản phẩm/ dịch vụ chính mà mình muốn nhắm đến, ví dụ, dịch vụ chính của Cty là Thiết kế web, thì title nên để cho trang sản phẩm/dịch vụ là “Thiet ke web|Thiet ke website|Thiết kế web| Thiết kế website”
  • Thẻ Description nên mô tả ngắn gọn dịch vụ/sản phẩm chính cty cung cấp.
  • Các thẻ title, anchor text trong link, thẻ alt cho hình ảnh, thẻ H1, H2, H3, H4, H5, H6…những điều này thiên về kỹ thuật và khi phát triển web, thông thường các nhà cung cấp dịch vụ Thiết kế web đã lưu ý cho Quý khách rồi.