Tiêu chuẩn thi công hệ thống mạng

      Công ty BeginIT thiết kế và thi công hệ thống theo tiêu chuẩn TIA - EIA 568B(Tiêu chuẩn quốc tế) do tập đoàn TE chứng nhận và cấp giấy bảo hành chính hãng đến 25 năm đến khách hàng.

Điều kiện bảo hành :
  • Hệ thống phải do BeginIT thiết kế và thi công.
  • Sản phẩm chính hãng và xuất xứ hàng hóa từ tập đoàn TE.
  • BeginIT cung cấp danh sách sản phẩm(BOM), dữ liệu đo kiểm tra(Test Report) và bản vẽ hiện trạng (As-Built), v.v. cho TE Connectivity trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành dự án.