Ý nghĩa các đuôi của tên miền      Ý nghĩa các đuôi của tên miền

 • .com       :      Website thương mại.
 • .net       :      Các công ty về Network hay nhà cung cấp dịch vụ mạng.
 • .org       :      Dùng cho chính phủ hay các tổ chức , nhóm,...
 • .edu       :      Lĩnh vực giáo dục.
 • .info       :      Website thông tin .
 • .name       :      Sử dụng cho các trang cá nhân.
 • .biz       :      Dùng cho thương mại trực tuyến.
 • .gov       :      Sử dụng cho các tổ chức chính phủ.
 • .ws       :      Sử dụng cho các tổ chức thương mại hoặc cá nhân (Samoa).
 • .mil       :      Sử dụng cho quân đội.
 • .us       :      Dành cho cá nhân hay công ty Mỹ.
 • .mobi       :      Dành cho lĩnh vực điện thoại (New).
 • .eu       :      Dành cho khối liên minh châu Âu (New).
 • .vn       :      Tên miền Việt Nam.